De komende tijd zullen veel kerken leeg komen te staan, de schatting is dat van de 4200 kerkgebouwen in Nederland de komende 10 jaar zo’n 1200 gesloten worden. Vaak gebouwen van monumentale waarde, maar voor de vele betrokkenen altijd van emotionele waarde. Kerken hebben een functie als ‘landmark’ in stad, dorp of wijk. Van ‘een rondje om de kerk’ begrijpt iedereen waar het ligt, ook al gaat het om een onbekende plaats. Het wonen of werken in een voormalige kerk heeft daarom altijd iets bijzonders. Een kerk staat meestal op een centrale plaats en het gebouw zelf geeft sfeer en inspiratie. De voorbeelden op deze website laten zien hoe bijzonder en inspirerend een dergelijke woon- of werkplek kan zijn. Wij hopen dat met deze voorbeelden ook anderen enthousiast worden om een bijzonder gebouw een nieuwe bestemming te geven. Daarmee kan een deel van de vrijkomende kerken worden behouden en met warmte hergebruikt.

In de jaren ’80 brachten Van Kooten en de Bie, in hun tv-programma, het onderwerp al aan de orde. Burgemeester Van der Vaart en wethouder Hekking van de gemeente Juinen stelden destijds voor om de dorpskerk te hergebruiken voor motorcross voor de Jeugd.

Klik hier voor het tv-fragment.

Indeling
Graag wijzen wij u de weg op deze website.

Onder ‘wonen in een kerk’ vindt u een aantal voorbeelden, verdeeld in de periodes ‘voor 1900’, 1900 – 1945 en na 1945. Die indeling is ook gebruikt voor ‘werken in een kerk’.
Bij elk object wordt het gebouw beschreven en het verhaal van de verbouwing op basis van een persoonlijk interview met de bewoner (of architect). Bij elk object leest u bij ‘de verandering’ ook iets over de situatie voor en na de herbestemming.

Bij het onderdeel ‘thema’s bij hergebruik’ vindt u foto’s verzameld rond één bepaald onderwerp dat vaker terugkomt bij het herbestemmen van een kerk. Op die manier willen wij u ideeën aan de hand doen voor uw eigen project.

Bij ‘advies’ kunt u als nieuwe eigenaar, als kerkbestuur of als gemeente een aantal do’s en dont’s vinden.

Kerkelijk leven in Overijssel beschrijft de achtergrond van geloofsrichtingen in relatie tot het herbestemmen of nevenbestemmen van een kerk. Naast een algemene beschrijving vindt u interviews met dominee Mulder, pastor E. van Vilsteren en bestuurder W.L. van Dorst; allen zeer nauw betrokken bij veranderingsprocessen in hun kerk.

Het onderdeel ‘geschiedenis’ geeft een overzicht van de historie van kerkenbouw in Overijssel.

Onder ‘links’ vindt u de websites van relevante organisaties, waaronder ook een aantal fondsen.

Kansen voor kerken
Nuttige tips en adviezen over hergebruik van leegstaande kerken. Daar gaat het om bij kansen voor kerken. In 'Wijs op weg, toekomst voor wederopbouwkerken’ staat alle informatie. Klik hier voor de digitale versie.